Image of Raanana city logo

מתקשים עם המערכת? מחפשים מידע ולא מוצאים?
מוזמנים לפנות אלינו ונסייע לכם

GIS רעננה


מדובר במערכת מידע ומיפוי גיאוגרפי ממוחשב המציג על גבי מפה שכבות של מידע המפלחות את העיר רעננה.
המערכת יכולה לסייע לרוכשי נכסי נדל״ן או לבעלי נכסי נדל״ן להבין טוב יותר את סביבת המקרקעין שלהם ולבצע החלטה מושכלת בעת רכישה או כל פעולה אחרת הנוגעת לקרקע.