חיפוש

ערבות בנקאית בהשכרת דירה – כל מה שצריך לדעת [2022]

עודכן: 4 בינו׳מהי ערבות בנקאית?


בקצרה, ערבות בנקאית היא מסמך משפטי- כלכלי שווה ערך למזומן המונפק ע״י הבנק שבו מתנהל חשבונו של השוכר. בהנפקת ערבות בנקאית, הבנק של ממציא הערבות ערב לפירעון ערבותו של השוכר כלפי הצד השני, בעניינו ״המשכיר״.

על מנת שהבנק ינפיק את הערבות, בחשבון הבנק של השוכר חייב להימצא סכום מזומן פנוי השווה לפחות לסכום הנקוב בערבות. ברגע הנפקת הערבות, הבנק ״מקפיא״ את אותו הסכום כך שאותו סכום לא יהיה זמין לשוכר כל עוד הערבות בתוקף.


חשוב לציין כי ערבות בנקאית כרוכה בהוצאה כספית לא מבוטלת לשוכר בדמות עמלות לבנק המשתנות בין בנק לבנק.

ערבות בנקאית בהקשר של שכירות מגוריםחוק השכירות הישראלי קובע מספר כללים שחשוב להכיר בכל הנוגע לערבות שכירות מגורים:


גובה הערובה (בנקאית או כל אחת אחרת הכרוכה בהוצאה כספית לשוכר) לא יהיה גבוה, במצטבר, מהסכום הנמוך מבין הסכומים הבאים:

  1. שליש סכום דמי השכירות, למשך תקופת השכירות.

  2. סכום דמי השכירות עבור שלושה חודשים.


מימוש הערבות על ידי המשכיר ייעשה רק לאחר שהוא הודיע לשוכר על כוונתו לממש את הערבות ונתן לשוכר זמן סביר לתקן את ההפרה ו/או הנזק שבגינה המשכיר מעוניין לממש את הערבות.
המקרים בהם רשאי המשכיר לממש את הערבות, הם המקרים הבאים:


  • אי תשלום דמי השכירות במועדם – במקרה כזה הערבות שתמומש תהיה עד גובה דמי השכירות שלא שולמו בתוספת הפרשי הצמדה וריבית (בהתאם לחוזה).

  • השוכר לא תיקן ליקויים שהוא אחראי לתקנם על פי החוק – במקרה כזה הערבות שתמומש תהיה עד גובה עלות התיקון.

  • השוכר לא שילם את התשלומים השוטפים שהוא חייב בהם על פי החוק – עד גובה התשלומים שלא שולמו.

  • השוכר לא פינה את הדירה המושכרת בתום תקופת השכירות – בסכום בהתאם לתנאי החוזה*האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטיעו״ד אביחי כהן

מייסד Real Estate MYA197 צפיות0 תגובות